Cuatro (4) cápsulas blandas aportan:
Aceite concentrado de pescado de aguas frías 4800 mg
que aporta:
Ácido eicosapentaenoico (EPA) 1440 mg
Ácido docosahexaenoico (DHA) 960 mg