Tiamina (vitamina B1 como tiamina clorhidrato) 500 mg