Tiamina (vitamina B1 como tiamina clorhidrato) 100 mg